(121) Smt. Naushaba Naheed-Shri Abdul Hadi, Bhadohi (Kashi Pradesh)
(122) Dr. Madhuraka Saxena-Dr. Ajay Kumar Saxena, Roorkee (Uttrakhand West)
(123) Smt. Anshu Goyal-Shri Sunil Chand Goyal, Dehradun (Uttrakhand West)
(124) Smt. Anchal Barnawal- Shri Shivam Barnawal, Ghosia-Bhadohi (Kashi Pradesh)
(125) Smt. Champa Pathak-Shri Harish Chandra Pathak, Haldwani (Uttrakhand East)
 (126) Shastri Nagar - Meerut (Hastinapur)
 (127) Smt. Sarita Lohia-Shri Suresh Lohia, Ballabhgarh (Haryana South)
(128) Smt. Pushpa Rani Mittal-Shri Ramesh Kumar Mittal, Bahraich (Avadh Pradesh)
(129) Smt. Heera Srivastava-Shri Updesh Narain Srivastava, Lucknow (Avadh Pradesh)
(130) Smt. Vidhya Singh-Prof. (Dr.) B. N. Singh, Lucknow (Avadh Pradesh)
(131) Smt. Pramila Malik-Shri Madan Malik (Delhi East)
(132) Smt. Sharda Malani-Shri Kishan Kumar Malani, Baharaich (Avadh Pradesh)
(133) Smt. Santosh-Rakesh Kumar, Kannauj (Brahmavart)
(134) Punjab East Prant
(135) BVP Uttrakhand West
(136) Smt. Champa Pathak-Shri Harish Chandra Pathak, Haldwani (Uttrakhand East)
(137) Dr. Ritu Kaushik-Dr. Shri Shrikant Kaushik (Delhi South)
(138) BVP Uttrakhand East
(139) BVP Rohilkhand
(140) Smt. Rajrani Gupta-Shri Jagadish Prasad Gupta, Aligarh (Brahmavart)
(141) Smt. Chandramukhi Dubey-Shri Prabhat Dubey, Etawaha (Brahmavart)
(142) Smt. Madhuri Dwivedi, Allahabad (Prayag)
(143) Smt. Neena Goyal-Shri Kamal Kumar Goyal, Muzaffarnagar (Hastinapur)
(144) BVP Haryana West
(145) Smt. Kalpana Chandak-Shri Shyam Sunder Chandak, Shriganga Nagar (Rajasthan North)
(146) Smt. Nirmal Setia-Shri Mahendra Setia, Barwala (Haryana West)
(147) Smt, Shakuntla-Er. Gopal Krishan Mittal, Dehradun (Uttrakhand West)
(148) Smt. Uma Agarwal-Shri Chandragupta Vikram, Dehradun (Uttrakhand West)
(149) Shri Surendra Singh Chauhan, Meerut (Hastinapur)
 (150) Smt. Chaturthi Devi-Shri Brij Mohan Aggarwal, Lucknow (Avadh Pradesh)
(151) Smt. Kalpana Aggarwal-Shri Sarvesh Kumar, Moradabad (Rohilkhand)
(152)  Smt. Indu Kapoor-Dr. Ravindra Kapoor, Roorki, Haridwar (Uttrakhand West)
(153) Smt. Savita Garg-Shri Vijay Bhushan Garg, Rudrapur (Uttrakhand East)
(154) Dr. (Smt.) Archana Jain-Dr. Vinod Kumar Jain, Sikar (Rajasthan North East)
(155) Dr. Raj Narain Bhargava, Lucknow (Avadh Pradesh)
(156) Shri Manohar Singh Khamesra, Kanpur (Brahmavart)
(157) Smt. Madhu Seth-Shri Mohan Seth, Delhi
(158) Smt. Rajshree Aggarwal-Shri Mahesh Aggarwal, Rohtak (Haryana South)
(159) Smt. Padmini Gopinath-Dr. K. Gopinath,  Mangalore (Karnataka South)
(160) Smt. Sushila Kumari Garg-Shri Virendra Kumar Garg, Faridabad (Haryana South)