Year 2018-19

National Programmes

  • 18th All India Bharat Ko Jano Competition: 2018-19 on 11-12 January, 2019 at Bhilwara  (Rajasthan)
  • National Conference held on 22-23 December, 2018 at Faridabad ( Haryana South)
  • 44th  All India National Group Song Competition held at Hyderabad (Telangana) on 2nd December, 2018
 

Regional Conferences

1. North: 14-15 April, 2018 – Delhi (Delhi North)
2. North Central: 01-02 April, 2018 – Muzaffarnagar (Hastinapur) – Report in Niti (May, 2018)
3. Central: 21-22 April, 2018 – Jaipur (Rajasthan North East) – Report in Niti (June, 2018)
4. East: 17-18 March, 2018 – Gya (Magdh Bihar) – Report in Niti (May, 2018)
5  North East: 12-13 May, 2018 – Guwahati (Assam)
6. West 28-29: April, 2018 – Mumbai (Maharashtra)
7. South: 05-06 May, 2018 – Vijayawada (Andhra Pradesh) – Report in Niti (June, 2018)