NORTH REGION
1. Bhupinder Mohan Bhandari (DELHI); b:28-10-1951;9811011084
2. Justice Satish Kumar Agnihotri (NEW DELHI); b: 01-07-1956; 9798095770
3. Lalit Kumar Mahajan (SUJANPUR); b:26-05-1949; 9988317107

NORTH CENTRAL-I REGION
4. Satish Chander (MEERUT); b: 01-01-1948; 9058045300

NORTH CENTRAL-II REGION
5. Prof. Vinay Kumar Pathak (LUCKNOW); b: 02-06-1969; 9414189254
6. Prof. (Dr.) Braj Narayan (LUCKNOW); b: 19-04-1951: 9415105969
7. Bhola Nath Baranwal (VARANASI); b: 06-01-1954; 984600670

EAST REGION
8. Prof. Dhanush Dhari Misra (BHUBANESWAR); b: 20-06-1944; 9861190414
9. Prof. Ranjit Kumar Verma (MUNGER); b: 09-12-1956; 931068823
10. Nandlal Singhania; (KOLKATA ) b: 02-01-1944;; 9831681947

NORTH EAST REGION
11. Dr. M. Premjit Singh (IMPHAL WEST); b: 03-08-1950; 0385-2415222
12. Dr. Rajiv Mohan Pant (GUWAHATI); b: 13-03-1961; 60000057731

CENTRAL REGION
13. Murlidhar Makhija (KORBA;); b: 9-10-1942; 9425224592
14. Ashok Jadhav (KORBA); b: 02-01-1944; 9424028813

NORTH WEST REGION
15. Dr. Shyam Narain Harsh (BIKANER;); b: 01-11-1947; 9414140004
16. Dr. Krishan Kumar Gupta; (ALWAR); B: 01-06-1945; 9829063699
17 Shanti Lal Pangariya (BHILWARA); b: 21-11-1946; 9414115571

WEST REGION
18. Om Prakash Kanoongo (MUMBAI) b: 09-08-1949 9322295253
19. Dr. S. S. Mantha (MUMBAI); 9820439978

SOUTH REGION
20. B. Ch .V. (Ashwini) Subba Rao (HYDERABAD); b: 01-02-1948; 9949411181
21. K.G.Subbarama Setty (BANGALORE); b: 17-10-1931; 9845023536
22. P. S. Gopinath (KOCHI); b: 25-08-1952; 9744760579