(1) Smt. Kusum - Shri Vinod Kr. Gupta, Meerut (Western U.P.)
(2) Smt. Asha - Shri K.C. Mittal, Noida (Western U.P.)
(3) Smt. Shanti - Shri S.K. Verma, Udaipur (Rajasthan)
(4) Dr. Prakashwati Sharma, Jaipur (Rajasthan North East)
(5) Smt.Vandana - Shri Sanjeev Kumar Bansal, Morababad (Rohilkhand)
(6) Smt. Meera - Shri Rakesh Bansal, Khurja (Western U.P.)
(7) Smt Savatri - Shri Ragvendra Varshnay, Aligargh (Braj Pradesh)
(8)  Smt Madhuri D.Chittle - Shri D.B. Chittle, Pune (Maharastra II)  
(9) Shri T. V. Rajeshwara Sastry, Bangalore (Karnataka South)
(10) Dr. Amrita - Shri Rajendra Nath Mehrotra, Gawalior (MB East)
(11) Smt Ragini - Shri Bholanath Baranwal, Varanasi (U.P.)
(12) Swami Chidanand Saraswati Ji Maharaj, Rishikesh (U.P.)
(13) Smt. B.Maheswari-Shri B.Ch.V.(Ashwini) Subha Rao, Hyderabad (APW)
(14) Smt. Nirmal- Shri Om Prakash Jalan, Bulandshahar (Western U.P.)
(15)  Smt. Basanti-Shri Shashi Kumar Birla, Jodhpur
(16) Smt.Neelam-Shri Avinash Chander Ohri, Haridwar
(17) Smt. V.L. Sharma - Dr. S.K. Sharma, Chandigarh (Punjab East)
(18) Smt.Suman Lata - Shri Ashok Singhal, Chandigarh (Punjab East)
(19a) Smt. Jassu Devi - Shri Ishwar Lal Sahu
(19b) Smt.Meena - Shri Subhash Jain
(20) Smt. Pramila - Dr. K.L. Passi, Chandigarh (Punjab East)
(21) Smt. Padma - Shri Harish Jindal (Western U.P.
(22) Smt.Bhanwar Devi - Shri Moti Lal Birawat (Rajasthan Central)
(23) Smt. Chanda - Shri Sampat Khurdia (Maharashtra I)
(24a) Shri Mahavir Prasad Luhariwala,
(24b) Smt. Maina Devi
(24c) Shri Shiv Shankar Agarwal (Maharashtra I)
(25) Smt. Maya Devi - Shri Durga Parshad (Punjab)
(26) Smt. Indu - Dr.Tejendra Singh Kaushik (U.K.)
(27) Smt. Ingeborg - Shri Satish Kumar Aggarwal (Austria)
28) Smt. Radha Sankar - Shri V.Sankar, Chennai (Tamil Nadu)
(29) Dr. G.S. Kamala Kumari - Shri Thontadarya (Karnataka)
(30) Smt. Swati - Shri R.K.Agarwal , Sahibabas (Western U.P.)
(31) Smt. Anita - Dr. Rajendra Kumar Gupta, Meerut (Western U.P.)
(32) Smt. Sharda - Shri S.S.Jain, Delhi East
(33) Smt. Beena - Shri Ravindra Kumar Agarwal, Meerut (Western U.P.)
(34) Smt. Shanti Devi - Shri Tara Chand Jatol, Barmer (Rajasthan West)
(35) Smt. Vimlesh - Shri Daulat Mal Bhandari, Jodhpur (Rajasthan West)
(36) Smt. & Shri G.N. Palriwala, Kolkata (West Bengal)
(37) Smt. Nirmal - Shri S. K. Gupta, Agra (Braj Pradesh)
(38) Smt. Manorma - Shri Gopal Dass Laddha, Gwalior (MB East)
(39) Smt. Ranjna - Shri Akhilesh Pandey, Gwalior (Madhya Bharat East)
(40) Smt. Bimla - Shri Virendra Kumar Goyal, Gwalior (Madhya Bharat East)