(241) Dr. Deepti Wahal - Dr. Ambika Prasad Wahal, Bikaner (Rajasthan)
(242) Smt. Shashi Chugh – Shri Naresh Chugh, Bikaner (Rajasthan)
(243) Smt. Priyanka Singh Gurjar – Shri Roop Singh Gurjar, Bhiwadi (Rajasthan)
(244) Smt. Manju Agrawal – Shri Anil Agrawal, Kolkata (West Bengal)
(245) Smt. Prabha Daga – Shri Manak Chand Daga, Mumbai (Maharashtra)
(246) Smt. Bharati – Shri Kishor Gujar, Pune (Maharashtra)
(247) Dr. Anita Parihar – Dr. Shiv Sharan Singh Parihar, Auraiya (U.P.)
(248) Smt. Rekha Gupta – Shri Naveen Gupta, Bhiwani (Haryana)
(249) Smt. Darshna Devi, Bhiwani (Haryana)
(250) Smt. Sneh Mittal – Shri Laxmi Kant Mittal, Muzaffarnagar (U.P.)
(251) Smt. Sunita Mangal – Shri Subhash Chand Mangal, Panchkula (Haryana)
(252) Smt. Uma Jain – Shri Shyam Kumbhat, Jodhpur (Rajasthan)