(201) Smt. Chitra Mundra- Shri Amit Mundra, Kolkata (West Bengal)
(202) Smt. Laxmi Jain-Shri Ramesh Chandra Jain, Visakhapatnam (Andhra Pradesh)
(203) Smt. Nirmala Singhavi-Brigadier Narendra Mal Singhvi , Jodhpur (Rajasthan West)
(204) Smt. Chandrabala Sharma-Shri Hiralal Sharma, Mumbai (Mumbai Maharashtra)
(205) Smt. Radha Devi-Shri Deonath Meharwar, Gaya (Magadh Bihar)
(206) Smt. Priya Rani Singla-Shri Sunder Parasad Singla, Dhand-Kaithal (Haryana North)
(207) Smt. Rani Sharma-Shri Ramesh Chandra Sharma, Udaipur (Rajasthan South)
(208) Smt. Sheela Devi-Shri  Gopal, Malerkotla ((Punjab East)
(209) Smt. Kiran Sharma-Prof. Amar Nath Sharma, Kurukshetra (Haryana North)
(210) Smt. Raj Chawala-Shri Govind Ram Chawala, Ambala Cantt (Haryana North)
(211) Smt. Kusam Lata Kairon-Shri Niranjan Kumar Kairon, Ambala Cantt (Haryana North)
(212) Dr. (Smt.) Sunita Pahva-Dr. Paramjit Pahva, Kurukshetra (Haryana North)
(213) Smt. Neeta Khera-Shri Pradeep Khera, Ambala Cantt (Haryana North)
(214) Smt. Sunita Verma-Shri Sudhir Verma, Ambala Cantt (Haryana North)
Close Menu