Year : 2021-22BranchP/ S/ TNameMobile No     
1Neemuch PresidentSantosh Khandelwal9425328451
SecretaryRupesh Jadhav8319217019
TreasurerPradip Dabkara9827649500
2Neemuch Vivekanand PresidentVirendr Jaiswal9827223858
Secretarysmt deshana Jain9793245532
TreasurerShiv Gattani9425440916
3Manasa PresidentAanand Manawat9425078162
SecretaryAnurag sharma9425440983
TreasurerSunil Soni9039322678
4JawadPresidentAnil Kabra9425108062
SecretaryRajesh Chandak9425975495
TreasurerMahesh chand Soni7566044100
5SingoliPresidentRakesh mehata9424079937
Secretarymukesh maheshawari9424808454
TreasurerLalit sharma9424080020
6MandsourPresidentAjay Marchya9036245825
SecretaryDipak saini9425369482
TreasurerNikbal Mandliya 7999973320
7Shamgadh PresidentPramod Gujrati9893801466
SecretaryRakesh Dhanotiya9926671663
TreasurerDR. Ajay chouhan9893812526
8Bhanpura PresidentPradip Jain9425441850
SecretarySuresh Jain9425123435
TreasurerManoj Jain9425976337
9GrothPresidentNarendra Choudhari9826605207
SecretaryHemant Patidar9826048495a
TreasurerRadheshyam Sethiya9926088864
10Ujjain SandipaniPresidentSanjay Shah 9425091589
SecretaryKanheyaa lal patel9229192001
TreasurerKhemji Bhai Chandan9827045913
11ujjain Vikramaaditya PresidentDr. Sunil Sharma9993951015
SecretaryAashish singh Chouhan9826307788
TreasurerAanad shrivastav8818886955
12ujjain mainPresidentRajendr Majawadiya 942500740
SecretaryBrij Mohan Dharma9425917730
TreasurerShelendr Garg9827437275
13Ujjain HarsidhdhiPresidentDr. Smita Karanjganvkar9406674464
SecretarySmt Meen Garg9406648485
TreasurerSmt Hira mani Mahajan9424038309
14DewasPresidentSmt Swati Mundara9425306611
SecretarySmt Raje shri Soni9893734703
TreasurerSmt Antim Agrawal9827561416
15JaoraPresidentRajat soni9806505903
SecretaryShard Dungarwal9827794141s
TreasurerSheetal Chourdiya9806115321
16RatlamPresidentRaj kumar Pitaliya9425078124
SecretaryDipak chourdiya9893073971
TreasurerK. C. jain9827088744
17Ujjain MahaakalPresidentSmt neela Taksaali7828042802
SecretaryRavindr Soni9826461200
TreasurerAjay Mishra9201075626
18Aagar MalwaPresidentDr. Narendr Thakur9893093878
SecretaryRajendr singh Chouhan9425034017
Treasurerrishabh Chnadr surana9977259864

DISTRICT / BRANCH CODES
MBW3690 NEEMACH
1 MBW3690 02 Jawad
2 MBW3690 03 Neemach
3 MBW3690 05 Mansa Neemach
4 MBW3690 06 Vivekanand
MBW3700 MANDSAUR
5 MBW3700 01   Mandsaur
6  MBW3700 02   Bhanpura
7  MBW3700 04 Shamgarh
8 MBW3700 06 Garoth
MBW3710 RATLAM
9  MBW3710 01 Ratlam
10 MBW3710 02 Jawra
MBW3770 UJJAIN
11 MBW3770 01 Ujjain
12 MBW3770 02 Ujjain Sadipni
13 MBW3770 03 Mahidpur
14 MBW3770 05 Mahakaleshwar / Mahakal
15 MBW3770 06 Badnagar
16 MBW3770 07 Harisidhi
MBW3780 SHAJAPUR
17 MBW3780 01 Shajapur
18 MBW3780 03 Sujalapur
 MBW3781 AGAR
19 MBW3781 01  Agar
20 MBW3781 02 Nalkheda
21 MBW3781 03  Susmer
 MBW3790 DEWAS
22 MBW3790 01 Dewas
23 MBW3790 02 Chamunda