Year: 2021-22

S.NO.BRANCH NAMEPSTNAMEMOBILE NOE-mail
1Vasant VikasPRESIDENTVikram Gahlot9811900101vikramindernational8@gmail.com
SECRETARYDr. Gaurav8586968801gaurav37_scs@jnu.ac.in
TREASURERSom Dutt9968025754somdutt95@gmail.com
2Greater KailashPRESIDENTAneeta Gandhi9811777931aneetagandhi@gmail.com
SECRETARYSupriya Hoon9540004405suhoon349@gmail.com
TREASURERManju Sachdeva9871641600ms1september@gmail.com
3KalkajiPRESIDENTDr. Rajesh Parthsarthy7982974936rpjanaki@yahoo.com
SECRETARYSubhash Khurana9811181692shubhashkhurana@gmail.com
TREASURERHarish Midha9313610892harishmidha57@gmail.com
4South Ex.PRESIDENTSanjeev Agarwal9212737323sanjeevkiran-ca@hotmail.com
SECRETARYSatish Gupta9999513309gupta.sk57@yahoo.com
TREASURERDr Satish Maheshwari9899391221satishmaheshwari@rediffmail.com
5JNUPRESIDENTProf. Ajay Dubay9811181656ajaydubey.jnu@gmail.com
SECRETARYProf. Mazhar Asif9891508383mazharassam@gmail.com
TREASURERRitu Antil8800484262rituantil2009@gmail.com
6ARVINDPRESIDENTC.A. Vinay Gupta9810087022vinayguptaca1@gmail.com
SECRETARYC.A. Himanshu Aggarwal9818310109cahimanshuagrarwala@gmail.com
TREASURERC.A. Vishnu Gautam9811076020vishnugautam@yahoo.com
7ALAKNANDAPRESIDENTVinay Khanna9810655790kvinay1956@gmail.com
SECRETARYPawan Goel9810677658pawangoel.98106@gmail.com
TREASURERNabnita Bhasin9818915677
8MALVIYA NAGARPRESIDENTSubash Chandra Bagga9811074556subhashcbagga@gmail.com
SECRETARYDeepak Kapoor9818198044dkapoor2408@gmail.com
TREASURERKulbhushan Verma9810937797vermakulbhushan@gmail.com

DISTRICT / BRANCH CODES
DLS 0650 DELHI SOUTH
1 DLS 0650 01 Alaknanda
2 DLS 0650 02 Greater Kailash – I
3 DLS 0650 04 Green Park
4 DLS 0650 13 Maharanibagh
5 DLS 0650 14 Malviya Nagar
6 DLS 0650 16 South Extn.
7 DLS 0650 25 Kalkaji
8 DLS 0650 26 Govindpuri
9 DLS 0650 27 Sarita Vihar
10 DLS 0650 28 Budhjivi
11 DLS 0650 29 Vasant Vikas