ध्येय वाक्य

 1. भारत सरकार                                          सत्यमेव जयते
 2. लोकसभा                                           धर्मचक्र प्रवर्तनाय
 3. सर्वोच्च न्यायालय                               यतो धर्मस्ततो जयः
 4. आकाशवाणी                       बहुजनहिताय बहुजनसुखाय
 5. दूरदर्शन                                         सत्यं शिवम् सुन्दरम्
 6. थल सेना                                          सेवा आस्माक धर्मः
 7. वायु सेना                                           नभः स्पृश दीप्तम्
 8. नौ सेना                                                     शं नो वरुणः
 9. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी हव्याभिर्भग सवितुर्वरेण्यम्
 10. भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी, मसूरी              
                                                    योगः कर्मसु कौशलम्
   गुजरात वि.वि.; NIT जयपुर,
   IIT खड़कपुर; IIT कोजी कोड,
   उ०प्र० टेक्निकल वि.वि. लखनऊ
 1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्                                                                              विद्याऽमृतमश्नुते
 2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्                  गुरुर्गुरुतमोधाम
 3. केन्द्रीय विद्यालय संगठन                         तत्वं पूषन्नपावृणु
 4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड             असतो मा सद् गमय
 5. दिल्ली विश्वविद्यालय                             निष्ठा धृतिः सत्यम्
 6. डाकतार विभाग                                   अहर्निंश सेवामहे
 7. भारतीय जीवन बीमा निगम                  योगक्षेमं वहाम्यहम्
 8. श्रम मंत्रलय                                              श्रम एव जयते
 9. राजस्थान विश्वविद्यालय             धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा
 10. मेरठ विश्वविद्यालय                   यत्र सत्यस्य परमं निधानम्
 11. बरेली विश्वविद्यालय                                  चरैवेति चरैवेति
 12. विद्या भारती संस्कृति संस्थान            सा विद्या या विमुक्तये
  हैदराबाद विश्वविद्याल    
  बी.एन. मंडल वि.वि. माधोपुर;
   KIIT, भुवनेश्वर
 1. आर्य समाज                                    कृण्वन्तो विश्वमार्यम
 2. इन्द्रप्रस्थ विश्वद्यिालय                               तमसो विजानम्
 3. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
                                     ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युणभ्रत
 4. भारतीय तटरक्षक बल                                     वयं रक्षाम्
 5. आर्यवीर दल                            अस्माकंवीराः उत्तरेभवन्तु
 6. हिन्दी अकादमी दिल्ली             अहंराष्ट्र संगमनी वसूनाम  
 7. दी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया
                                                   या एवा सुप्तेषु जागृति
 1. आन्ध्र विश्वद्यिालय                            तेजस्विनावधिनमस्तु  इण्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलूरू,      एन.आई.टी.सिल्चर
 1. उस्मानिया विश्वविद्यालय, NIT,          तमसो मा ज्योतिर्गमय
  कालीकट, आगरा विश्वविद्यालय,
  पंजाब विश्वविद्यालय,
  तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय
 1. मैसूर विश्वविद्यालय                            नहि ज्ञानेन सृद्रशम
 2. शान्ति निकेतन                         यत्र विश्वं भवात्येकानिदम
 3. बंगलूरू विश्वविद्यालय                       ज्ञानं विज्ञान संहितम्
 4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,      एमिटी विश्वविद्यालय                                                            ज्ञान विज्ञानं विमुक्तये
 1. बिहार योग भारती                      नास्ति योगात्परम बलम्                                                   नास्ति ज्ञानात्परो बन्धु
 1. BITS, पिलानी                                           ज्ञानं परं बलं
 2. दीनदयाल उपाध्याय वि.वि., गोरखपुर                                                                                 भद्राकृत्वो यन्तु विश्वतः
 3. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर               विद्यायोनः प्रचोदयात
 4. डिब्रूगढ़ वि.वि.                                      नियत कुरू कर्म
 5. हिदायतुल्ला लॉ विश्वविद्यालय, रायपुर      धर्म संस्थापनार्थम्
 6. IIM, अहमदाबाद                       विद्या विनियोगाद्रिकासः
 7. IIM, इन्दौर                                      सिद्धि मूल प्रबन्धम्
 8. इन्डियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद           
                                     उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरान्निवोघत
 1. केरल विश्वविद्यालय                           कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा
 2. कोटा विश्वविद्यालय                              ऋते ज्ञानान्न मुक्ति
 3. मनीपाल विश्वविद्यालय                                   प्रज्ञानां ब्रह्म
 4. NIT, जालंधर                                   सरस्वती नमस्तुभ्यां
 5. NIT, भोपाल                                     विद्यां परम् भूषणम्
 6. NIT, दुर्गापुर                              उद्योग पुरुषस्य लक्षणम्
 7. NIT, कुरुक्षेत्र                                 श्रमो अनवरत चेष्टा च
 8. NIT, रायपुर                                    नित्यां यातो शुभेदयं
 9. NIT, सूरत                                      यन्त्र विद्या पराविद्या
 10. नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, कटक               सत्यं स्थितो धर्मः
 11. पूना विश्वविद्याय                           यः क्रियावान स पंडितः
 12. राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, बीकानेर
                                             उत्तमा कृत्तिस्तु कृषिकर्मेव
 13. सम्भलपुर विश्वविद्यालय                 विद्यायस विन्डतेऽमृतम्
 14. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, गुजरात               पावका नः सरस्वती
 15. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, गुजरात       शीलवृत्त फलश्रृतम्
 16. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर                  ज्ञानमेवामृतम्
 17. शोलापुर विश्वविद्यालय                            विद्यया सम्पन्नता
 18. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय                 सत्यं ज्ञानं अनन्तम्
 19. वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति       ज्ञानं सम्यक वेक्षनाम्
 20. वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय, तिरूपति     संश्रृतेन गमेमहि
 21. तेजपुर विश्वविद्यालय                              विज्ञानं यज्ञं तुनते
 22. उत्कल विश्वविद्यालय                               सत्यं पर धीमहि
 23. विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाद   जीवनं सत्य शोघनम्
 24. IIT, मद्रास                                       सिद्धिर्भवति कर्मजा
 25. IIT, मुम्बई                                             ज्ञानं परमं ध्येयं
 26. IIT, रुड़की                            श्रमं बिना ना किमपि साध्यं
 27. IIT, हमीरपुर      उद्यमेनहि सिद्धयन्ति कार्यानि न मनोरथः
 28. श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, जूनागढ़ पूर्णता गौरवाया