Central RegionNameDesignation City
1Shri Pawan BagadiyaRegional Secretary - Sampark Indore
2Shri Purshottam AgarwalRegional Secretary - Sampark Bilaspur
3Shri Ishwar Patel Regional Secretary - SewaUjjain
4Shri Sunil Kothari Regional Secretary - SewaNarsinghpur
5Shri P.D. MishraRegional Secretary - SanskarGwalior
6Shri Jitendra Kulkarni Regional Secretary - SanskarJabalpur
7Smt. Jyoti GuptaRegional Secretary - Mahila & Bal VikasGwalior
8Smt. Megha PawarRegional Secretary - Mahila & Bal VikasShehdol
Close Menu