North East RegionNameDesignation City
1Dr. Rajiv Mohan PantRegional Secretary - Sampark Assam
2Shri Vinod BagariaRegional Secretary - Sampark Arunachal Pradesh
3Shri Nikhil Ranjan Regional Secretary - Sampark Tripura
4Shri R.K. Dilip Singh Regional Secretary - Sampark Manipur
5Shri Bishnu BhattacharjeeRegional Secretary - Sampark Nagaland
6Shri Pradip Kumar Banik Regional Secretary - Sampark Mizoram
7Shri Jitu RoyRegional Secretary - Sampark Sikkim
8Partha Pratim DuttaRegional Secretary - Sampark Meghalaya
9Shri Ajit Kumar ShyamRegional Secretary - SewaTripura
10Shri Debasish ChakrabortyRegional Secretary - SewaAssam
11Shri Harinath SharmaRegional Secretary - SanskarAssam
12Shri Jaba BhattacharjeeRegional Secretary - SanskarTripura
13Dr. Sangeeta Agarwal Regional Secretary - Mahila & Bal VikasAssam
14Smt. Manju DebRegional Secretary - Mahila & Bal VikasTripura
15Smt. Anuradha Jain Regional Secretary - Mahila & Bal VikasManipur
Close Menu