Organisation

1.      Regional Secretary Org.- Central
         Shri Anil Goyal, Jodhpur
         Mobile.9929622111, e-mail: anilgoyal691@gmail.com

2.      Regional Secretary Org.- Central
         Dr. Jairaj Acharya, Udaipur
         Mobile.99280-83067,e-mail: jairaj_acharya61@yahoo.com

3.      Regional Secretary Org.- Central              
         Shri Surya Prakash Bagla, Keshavraipatan
         Mobile.9828044952

4.      Regional Secretary Org.- Central              
         Shri Arvind Garg, Bilaspur
         Mobile.9300320454, e-mail:ardroyal@rediffmail.com

6.      Regional Secretary Org.- Central              
         Shri Raman Chaddha, Dewas
         Mobile.94250-49371, e-mail: gyantosh@gmail.com

Sewa

7.      Regional Secretary Sewa- Central            
         Shri  R.P. Sharma, Jaipur
         Mobile.94140-17137,e-mail: rps_alw@yahoo.com

8.      Regional Secretary Sewa- Central            
         Shri Anil Chordia, Pali
         Mobile.9414120683,e-mail: anilchordia@hotmail.com

9.      Regional Secretary Sewa- Central            
         Shri S.B. Sharma, Bhind
         Mobile.75342-401112, e-mail: sbsharma.bhind@gmail.com

9.      Regional Secretary Sewa- Central            
         Shri Anant  Dike, Jabalpur

Sanskar

10    Regional Secretary Sanskar- Central        
         Shri Ashok Mittal, Alwar
         Mobile.9414018124,e-mail: alwarashok@rediffmail.com

11     Regional Secretary Sanskar- Central        
         Shri Tara chand Jatol, Barmer
         Mobile.9413307433,e-mail: tejat-sepwd@rediffmail.com

12     Regional Secretary Sanskar- Central        
         Shri Santosh Gupta, Gangapur City
         Moible.9414861416,e-mail: santosh.nic@rediffmail.com

13    Regional Secretary Sanskar- Central        
         Dr. K.S. Mangal, Gwalior
         Moible.9425117566, e-mail: drksmangal@yahoo.co.in

14     Regional Secretary Sanskar- Central
         Shri Pradeep Agarwal, Ujjain
         Mobile.92291-23769,9826213769, e-mail: punit_ag19@yahoo.co.in

Sampark 

15    Regional Secretary Sampark&Swea-Central                                                   
         Shri Ashok  Vashishtha, Kota
         Mobile.90010-46094,e-mail.: a.vashishths57@yahoo.com

16    Regional Secretary Sampark – Central     
         Shri Rajeev Sharan Saxena, Jaipur
         Mobile.9829064329,e-mail: rs_saxena3@yahoo.co.in

17    Regional Secretary Sampark – Central     
         Shri Sunil Lavankar, Shri Ganganagar
         Mobile.94133-49652, e-mail: sunil_lavanghkar@yahoo.com

18      Regional Secretary Sampark – Central          
          
Shri  Govind  Sodani, Bhilwara
          Mobile.9414111630,e-mail: sradheymills@yahoo.co.in
 

19    Regional Secretary Sampark- Central      
         Shri Anand Singh, Shahdol
         Mobile.9435870183,9424404214, e-mail: anand.13.1963@gmail.com

20    Regional Secretary Sampark- Central      
         Shri Mukesh Laddha, Ujjain
         Mobile.9425093658,8989863658, e-mail: mukeshladdha.ujjain@gmail.com

Mahila

21    Regional Secretary Mahila – Central        
         Dr. (Smt.) Santosh Godha, Udaipur
         Mobile.9929106872,e-mail: santosh@godhaenterprises.com

22    Regional Secretary Mahila – Central        
         Smt. Anita Jain, Kota
         Mobile.9413233248, 7976349378

23     Regional Secretary Mahila – Central        
         Smt. Jyoti Gupta, Gwalior
         Mobile.9425112339, e-mail: jyoti.avadh@gmail.com

Close Menu